Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 70 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Αίθουσα αναμονής. Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 50 x 70 εκ, 2013.