Γραφίτης σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2013.