Γραφίτης σε χαρτί, 40 x 30 εκ, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Εκτός θέσης. Γραφίτης σε χαρτί, 40 x 30 εκ, 2013.