Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Άτιτλο. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.