Χρωματιστό μολύβι, μολύβι ακουαρέλας σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Δύο συγκρούονται, εκατομμύρια πεθαίνουν. Χρωματιστό μολύβι, μολύβι ακουαρέλας σε χαρτί, 29.5 x 20.5 εκ, 2012.