2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Μάτι σε κουκούλα. 2012.