2010. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Φεύγεις κιόλας;. 2010.